Втори етап на обучение по програма Еразъм+КД1 на преподаватели от ПГТМ“ Хр.Ботев“ –гр.Ботевград

ТЕМА НА КУРСА : „Актуални въпроси в областта на образованието-преждевременното напускане на училище “ На обучението , което се проведе от 08.11.2015 г. до 14.11.2015 г. в ITC International TEFL certificate s.r.o - институция за образование на възрастни за обучение на учителите, създадена от Министерството на образованието в гр. Прага- Република Чехия, присъстваха преподавателите инж.Ваня Иванова- пом. директор - учебна дейност и г-жа Евгения Банкова-преподавател по икономически дисциплини. Преждевременното напускане на училище е въпрос от значение във всички страни от ЕС и е привлякъл вниманието на много изследователи, както и политиците и възпитатели. Съществува реална опасност от дългосро

Нова среща на учениците с успели хора от бизнеса, изкуството и спорта

На 19 ноември 2015 година в зала 410 в ПГТМ „Христо Ботев” се проведе среща на ученици от 10, 11 и 12 клас с г-н Сашо Везенков, изпълнителен директор на ОСК Лукойл. Той разказа за своя път като баскетболист, за хората, оказали влияние върху неговото развитие като спортист и личност. Труд, постоянство, дисциплина, спазване на режим , уважение към учителите и отдаване на това, което вършиш, са нещата, които са го направили голям спортист. Младото поколение беше посъветвано да набляга на уроците, на часовете по физическо възпитание и спорт и да уважава своите учители, чиято цел е да ги научат и да им предадат своя опит. Сашо Везенков сподели, че най-незабравимият момент в спортната му кариера е

Иновационен лагер в ПГТМ "Христо Ботев"

На 17 ноември 2015г. за 8-ма поредна година ПГТМ“Христо Ботев“ – град Ботевград се включи в Световната седмица по предприемачество, с Иновационен лагер – 26 ученика от специалностите „Бизнес администрация“, „Промишлена електроника“ и „Компютърна техника и технологии“. Тази година събитието на организаторите JA България включи общо 168 събития в над 70 населени места в страната от 125 учебни заведения - 44 иновационни лагера и 121 открити урока в различни населени места. Днес, Иновационният лагер протече по обявената за работния ден програма по зададените от организаторите параметри – регистрация на участниците, определяне на отборите, откриване, 6 часов работен ден по казус от областта на о

Нова инициатива – срещи на учениците с успели хора от бизнеса, изкуството и спорта

На 12 ноември 2015 година в зала 410 в ПГТМ „Христо Ботев” се проведе среща на ученици от 12 клас с г-н Петър Гъбев, управител на фирма „Еврика 7”, специализирана за полиране на верижки за швейцарски часовници, и г-н Станьо Найденов, ръководител производство. Те разказаха за създаването на фирмата, за основния предмет на дейност, за работното време, заплащането, как се осъществява постъпването на работа при тях. Според г-н Петър Гъбев е важно да се използва дуалното обучение и при нас – учениците в часовете по практика да се обучават в реални фирми, като по този начин фирмите подготвят своите бъдещи кадри и ще се избегне обучението на новопостъпилите служители, което фирмата задължително изп

Проект „Часовете, които ни дават сила” в ПГТМ "Христо Ботев"

През учебната 2015/2016 година ПГТМ „Христо Ботев” ще работи по проект „Часовете, които ни дават сила”, който се реализира от Фондация „Благотворител” с финансовата подкрепа на Фондация „Оук”. Целта на проекта е да подпомогне нравственото и духовното развитие на деца и ученици от Община Ботевград; да се изградят умения за преподаване и практикуване на общочовешки добродетели в ежедневието на младежи на възраст 16-18 години; да се обучат ученици на човешки добродетели; да се запознаят децата от 4 група в детските градини в Община Ботевград с основните добродетели, които да могат да разпознават и описват; да се повиши информираността в обществото за ползите от практикуване на добродетелите за

ИЗБРАНИ
ПОСЛЕДНИ
Архив
Търсене по ключова дума
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now