„Ден на отворените врати“ в Районен съд Ботевград

На 20.09.2019г. ученици от ПГТМ „Христо Ботев“ със специалност Бизнес администрация и ръководители г-жа Таня Ценова и г-жа Диана Къндева посетиха Районен съд гр. Ботевград по случай Деня на отворените врати. На участниците се обърна внимание на Правилата за посещение в съда и за присъствие в съдебна зала. Учениците се запознаха с естеството на правораздавателната дейност като цяло, организацията на работа и специфичните дейности на органите на съдебната власт, функциите на съдилищата. Обяснено беше как протича едно съдебно заседание, функцията на съдията, какви са ролите на участниците в съдебния процес, ежедневна дейност на магистратите и съдебните служители във връзка с образуваните де

Участие в семинар за интелектуалната собственост

Ученици от ПГТМ „Христо Ботев“ гр. Ботевград получиха първи знания за интелектуалната собственост, като участваха в тридневен семинар на тема: „Закрила на интелектуалната собственост – инвестираме в бъдещето си.“ Семинарът беше организиран от Патентно ведомство на Република България, с партньор Центъра за учебно-тренировъчни фирми към Министерство на образованието и науката, гр. София, в „Център за подготовка на ученици за олимпиади“, към Министерство на образованието и науката. Събитието беше открито от заместник - председателя на Патентно ведомство на Република България д-р Давид Сукалински, който приветства участниците в семинара, изказа благодарности към съорганизаторите от страна на Ц

Честита и успешна 2019/2020 учебна година

И класните ни стаи приветливи отново срещат ни с "Добре дошли". И забръмчават в утрото щастливи като роени кошери с пчели. Изпълнени със екот многогласен от септемврийско слънце озарен, начало на живота ни прекрасен: "Как прекрасен си учебен ден!"

ПОКАНА

На 12.09.2019 година от 12,30 часа в ПГТМ „Христо Ботев” ще се проведе заседание на Обществения съвет към ПГТМ „Христо Ботев” със следния дневен ред: 1.Становище относно тримесечния отчет за периода 1.04. до 30.06.2019 година за разпределение на бюджета на училището. 2.Отчет на плана за реализиране на Стратегията на училището за учебната 2018/2019 година. 3.Обсъждане на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, Етичен кодекс. 4.Съгласуване на учебните планове за учебната 2019/2020 година. 5.Становище относно разходването на финансови средства и изпълнението на дейностите по проекти и

ИЗБРАНИ
ПОСЛЕДНИ
Архив
Търсене по ключова дума
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now