ПГТМ „Христо Ботев“ – домакин по НП „Иновации в действие“

Като иновативно училище ПГТМ „Христо Ботев“ си партнира с Професионална гимназия по механотехника „Юрий Гагарин“, гр. Русе и Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик. На срещата на 15.11.2019г. присъства Вергиния Йорданова – старши експерт по професионално образование и обучение към Регионално управление на образованието София регион

Обменът е в рамките на националната програма „Иновации в действие”, която има за цел чрез партньорство между различни училища да подкрепи разработването, трансфера и въвеждането на добри практики, изпълнението на съвместни инициативи, насърчаващи сътрудничеството сред равнопоставени партньори.

Темата на обмена „Безхартиено обучение чрез използване на Google Apps for Education“ е свързана с иновацията на ПГТМ „Христо Ботев“ – използване на разнообразните възможности на приложенията през Goggle-профили за прилагане на нови методи на преподаване

Гостите присъстваха на урок по Икономическа информатика с 11а клас. Заданието и материалите за урока бяха качени и споделени в курс на Google Classroom, а изработените от учениците материали – съхранени в Google Drive и споделени с преподавателя.

Гостуващите ученици и учениците от ПГТМ „Христо Ботев“ направиха онлайн тест чрез Google Form, видяха почти моменталното си оценяване, работиха и се забавляваха със споделен документ.

Най-ползотворната част от обмена бе, когато по естествен начин средата стана неформална и се оформиха групи от съмишленици – гостуващите ученици се включиха в урока по Икономическа информатика, преподавател от Професионална гимназия по механотехника „Юрий Гагарин“, гр. Русе сподели с нашите ученици програми за управление на база данни и за уеб дизайн, преподавателите споделяха добри практики по време на съвместната си работа.

Гостуващите преподаватели и домакините анализираха чрез Google Form новите методи на преподаване, обсъдиха нагласата на учителските колективи и родителите за използване на успешни практики в българските професионални гимназии, както и специфични проблеми.

Гостите разгледаха и материално-техническата база на ПГТМ „Христо Ботев“.

Единодушно е мнението, че програмата за обмен на иновации е изключително полезна, защото споделените практики осигуряват идеи и възможност за подобряване качеството на образованието и повишаване мотивацията и постиженията на всички ученици.

В периода 29-31.10.2019г. ПГТМ „Христо Ботев“ гостува на Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик. Партньорското училище представи иновативен урок по Английски език за Деня на Благодарността с обща тема за доброто около и в нас, в куиза на който се включиха и нашите ученици и бинарен урок по математика и физика.

Избрано
Последни
Архив
Търсене по ключова дума
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now