top of page

Посещение по НП "Иновации в действие"

В периода 20-22 март 2024 г. 4 ученици от 12 клас, специалност Компютърна техника и технологии и 3 преподаватели посетиха Професионална гимназия по електротехника "А. С. Попов" , гр. Девин по НП „Иновации в действие“. Това е първата от две планирани срещи в групата от четири училища от нашето училище, ПГЕ "А. С. Попов", гр. Девин, ПГМЕТ “ Юрий Гагарин”, гр. Петрич и ОбУ "Братя Миладинови" с. Конарско, област  Благоевград за популяризиране на добри иновационни практики.

Иновацията на домакинското училище е свързана с нов учебен предмет „Web програмиране“. 12-класници от ПГЕ-Девин демонстрираха проекти с програмиране на електронните платки „Ардуино“ – управление на светофар, визуализация в сайт на данни от измерени показатели на качеството на въздуха, вкл. действие на ръка-робот за автоматизиране на производствени дейности. Домакините споделиха избора им на софтуер  за чертане Pro Engineering и DraftSight Enterprise, демонстрираха захранване на различни консуматори със соларни панели.

Изключително емоционално и въздействащо бе видео-тетралното представление за живота на Райна княгиня, което домакините представиха в градската библиотека.

По време на творческите занимания учениците от ПГТМ създадоха и споделиха с партньорските училища креативно лого на специалността КТТ.

Училището-домакин сподели с каква материална база разполагат, по какви проекти работят, партньорството им с бизнеса в региона. Около кръгла маса, в неформална обстановка по време на обмена, преподавателите имаха възможността да споделят опита на всяко от училищата за повишаване мотивацията и успеваемостта на учениците, да обсъдят проблемите пред професионалните гимназии и възможните решения в тази насока. Ръководителите на училищата имаха възможност да се срещнат и с г-жа Димитрина Стоянова, представител на  SMC Industrial Automation Bulgaria и да обсъдят нуждите на фирмите и партньорството между  бизнеса и професионалните гимназии.

На нас, като гости на град Девин, домакините  предложиха разглеждане на Музейната сбирка в НЧ „Родопска просвета – 1923” и посещение в Ягодинската пещера, чрез които опознахме тази част от централните Родопи.

Благодарим на колектива на  ПГЕ "А. С. Попов", гр. Девин за милото посрещане, ползотворния обмен и топлото отношение към гостуващите училища-партньори по НП „Иновации в действие“. За ПГТМ „Христо Ботев“ е особено полезна демонстрацията на програмиране на Arduino Pro Mini чрез платката Arduino UNO.

В края на месец април предстои втората партньорска среща в иновативно училище ПГМЕТ “ Юрий Гагарин”, гр. Петрич. 

 

Comments


Избрано
Последни
Архив
Търсене по ключова дума
bottom of page