Please reload

Последни

ПГТМ „Христо Ботев“ – домакин по НП „Иновации в действие“

17.11.2019

1/10
Please reload

Избрано

ПГТМ „Христо Ботев“ – домакин по НП „Иновации в действие“

17.11.2019

     Като иновативно училище ПГТМ „Христо Ботев“ си партнира с Професионална гимназия по механотехника „Юрий Гагарин“, гр. Русе и  Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик. На срещата на 15.11.2019г. присъства Вергиния Йорданова – старши експерт по професионално образование и обучение към Регионално управление на образованието София регион

     Обменът е в рамките на националната програма „Иновации в действие”, която има за цел чрез партньорство между различни училища да подкрепи разработването, трансфера и въвеждането на добри практики,  изпълнението на съвместни инициативи, насърчаващи сътрудничеството сред равнопоставени партньори.

     Темата на обмена „Безхартиено обучение чрез използване на Google Apps for Education“ е свързана с иновацията на ПГТМ „Христо Ботев“ – използване на разнообразните възможности на приложенията през Goggle-профили за прилагане на нови методи на преподаване

     Гостите присъстваха на урок по Икономическа информатика с 11а клас. Заданието и материалите за урока бяха качени и споделени в курс на Google Classroom, а изработените от учениците материали – съхранени в Google Drive и споделени с преподавателя.

Гостуващите ученици и учениците от ПГТМ „Христо Ботев“ направиха онлайн тест чрез Google Form, видяха почти моменталното си оценяване, работиха и се забавляваха със споделен документ.

     Най-ползотворната част от обмена бе, когато по естествен начин средата стана неформална и се оформиха групи от  съмишленици – гостуващите ученици се включиха в урока по Икономическа информатика, преподавател от Професионална гимназия по механотехника „Юрий Гагарин“, гр. Русе сподели  с нашите ученици програми за  управление на база данни и за уеб дизайн, преподавателите споделяха добри практики по време на съвместната си работа.

     Гостуващите преподаватели и домакините анализираха чрез Google Form новите методи на преподаване, обсъдиха нагласата на учителските колективи и родителите за използване на успешни практики  в българските професионални гимназии, както и специфични проблеми.

      Гостите разгледаха и материално-техническата база на ПГТМ „Христо Ботев“.

Единодушно е мнението, че програмата за обмен на иновации е изключително полезна, защото споделените практики осигуряват идеи и възможност за подобряване качеството на образованието и повишаване мотивацията и постиженията на всички ученици.

     В периода 29-31.10.2019г. ПГТМ „Христо Ботев“ гостува на Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик. Партньорското училище представи иновативен урок по Английски език за Деня на Благодарността с обща тема за доброто около и в нас, в куиза на който се включиха и нашите ученици и бинарен урок по математика и физика.

 

Please reload

Please reload

Търсене по ключова дума
Please reload