Please reload

Последни

ПГТМ „Христо Ботев“ – домакин по НП „Иновации в действие“

17.11.2019

1/10
Please reload

Избрано

„Ден на отворените врати“ в Районен съд Ботевград

24.09.2019

     На 20.09.2019г. ученици от ПГТМ „Христо Ботев“  със специалност Бизнес администрация и ръководители г-жа Таня Ценова и г-жа Диана Къндева посетиха Районен съд гр. Ботевград по случай Деня на отворените врати. На участниците се обърна внимание на Правилата за посещение в съда и за присъствие в съдебна зала. Учениците се запознаха с естеството на правораздавателната дейност като цяло, организацията на работа и специфичните дейности на органите на съдебната власт, функциите на съдилищата.  Обяснено беше как протича едно съдебно заседание, функцията на съдията, какви са ролите на участниците в съдебния процес, ежедневна дейност на магистратите  и  съдебните служители във връзка с образуваните дела от тяхното постъпване в служба „Регистратура“,  разпределение посредством  специализирания  софтуер за случайно разпределение на делата, администрирането им и провеждане на открити съдебни заседания и какво трябва да се направи след като съдебното решение влезе в сила.

     Изнесена бе лекция за наркотиците, видовете наркотици и въздействието им върху организма от г-жа Соня Геровска – Държавен съдебен изпълнител. След лекцията учениците задаваха въпроси свързани с броя дела образувани за наркотици, наложените наказания и др. Проведе се и информационна обиколка в сградата на съда под ръководството на Административния секретар на съда Галина Василева. Посетиха съдебни зали, кабинети на съдии и административния секретар на съда, регистратура и деловодство и обясниха достъпа до полезна информация и ползването на електронни услуги от интернет страницата на съда.                                                  

     Председателят на съда посрещна в кабинета си учениците  и демонстрира пред тях как става разпределението на съдебни дела от специалния софтуер, който работи от години в Районен съд-Ботевград, като обясни, че програмата е качена единствено на компютъра на председателя на съда и преди самото разпределение в програмата се задават типа и входящия номер на делото, след което автоматично излиза името на съдията-докладчик по него. На протокола са отбелязани дата и час на издаване. Разпределението се извършва в присъствието на служителя от Регистратурата.                 

     Накрая посетителите проявиха любопитство да надникнат и в ареста. След информационната разходка младите хора повишиха правната си култура, която ще им бъде полезна не само в часовете по право, а и в живота. Изградиха доверие  към работата на съдебната система.

 

 

Please reload

Please reload

Търсене по ключова дума