Please reload

Последни

ПГТМ „Христо Ботев“ – домакин по НП „Иновации в действие“

17.11.2019

1/10
Please reload

Избрано

Участие в семинар за интелектуалната собственост

24.09.2019

     Ученици от ПГТМ „Христо Ботев“ гр. Ботевград получиха първи знания за интелектуалната собственост, като участваха в тридневен семинар на тема: „Закрила на интелектуалната собственост – инвестираме в бъдещето си.“  Семинарът беше организиран от Патентно ведомство на Република България, с партньор Центъра за учебно-тренировъчни фирми към Министерство на образованието и науката,

гр. София, в „Център за подготовка на ученици за олимпиади“, към Министерство на образованието и науката. Събитието беше открито от заместник - председателя на Патентно ведомство на Република България  д-р Давид Сукалински, който приветства участниците в семинара, изказа благодарности към съорганизаторите от страна на Центъра за учебно-тренировъчни фирми и пожела успешна и ползотворна работа през следващите три дни.                                                                                                                   

     За първи път Патентно ведомство на Република България организира специална обща програма за учители и ученици. Програмата включваше лекции, практически упражнения, работа в екип за създаване на съвместни проекти и идеи, както и провеждане на състезания за учениците.                                                                                 

     По време на обучението експерти от Ведомството запознаха участниците с обектите по индустриална собственост, с процедурите по регистрация на марки и дизайни за територията на Европейския съюз. Бяха представени много примери и актуална информация относно търговските марки и промишления дизайн, както и общите практики със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.                                                                                  

     За учениците беше проведено и състезание: „Закрила на интелектуалната собственост – инвестираме в бъдещето си.“, за което бяха сформирани отбори, в които участваха представители на различните училища от цялата страна. Отборите имаха за задача да изготвят презентации върху предварително съставени задания от страна на експерти от Патентно ведомство на Република България. Учениците показаха изключителна креативност, презентационни умения, работа в екип и добри познания в областта на индустриалната собственост, за което бяха наградени.

 

 

Please reload

Please reload

Търсене по ключова дума