Please reload

Последни

ПГТМ „Христо Ботев“ – домакин по НП „Иновации в действие“

17.11.2019

1/10
Please reload

Избрано

ПОКАНА

02.09.2019

    

 

     На 12.09.2019 година от 12,30 часа в ПГТМ „Христо Ботев” ще се проведе заседание на Обществения съвет към ПГТМ „Христо Ботев” със следния дневен ред:

     1.Становище относно тримесечния отчет за периода 1.04. до 30.06.2019 година за разпределение на бюджета на училището.

     2.Отчет на плана за реализиране на Стратегията на училището за учебната 2018/2019 година.

     3.Обсъждане на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, Етичен кодекс.

     4.Съгласуване на учебните планове за учебната 2019/2020 година.

     5.Становище относно разходването на финансови средства и изпълнението на дейностите по проекти и закупуване на спортни уреди.

     6.Становище относно  Плана за реализиране на Стратегията на училището за периода 2018-2020 година.

Please reload

Please reload

Търсене по ключова дума
Please reload