Please reload

Последни

ПГТМ „Христо Ботев“ – домакин по НП „Иновации в действие“

17.11.2019

1/10
Please reload

Избрано

Стартираха занимания по интереси в ПГТМ „Христо Ботев“, гр. Ботевград

06.02.2019

    

 

     След регистрация в платформата http://class.mon.bg  през втория учебен срок в ПГТМ „Христо Ботев“, гр.Ботевград стартират успешно новите дейности на Министерството на образованието и науката, съгласно Постановление № 289 от 12.12.2018г. на Министерския съвет – ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ.

     След проведено анкетно проучване според желанията на  учениците, в училището са сформирани 10 групи за занимания по интереси. Застъпени са приоритетните области дигитална креативност, технологии и математика чрез които се цели развитието на индивидуалните заложби и ключови компетентности на учениците.

     Целта е: Развитие на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците; Приобщаване на учениците чрез формиране на общности по интереси; Превръщане на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви.

Please reload

Please reload

Търсене по ключова дума
Please reload