24.09.2019

     На 20.09.2019г. ученици от ПГТМ „Христо Ботев“  със специалност Бизнес администрация и ръководители г-жа Таня Ценова и г-жа Диана Къндева посетиха Районен съд гр. Ботевград по случай Деня на отворените врати. На участниците се обърна внимание на Правилата за посещ...

24.09.2019

     Ученици от ПГТМ „Христо Ботев“ гр. Ботевград получиха първи знания за интелектуалната собственост, като участваха в тридневен семинар на тема: „Закрила на интелектуалната собственост – инвестираме в бъдещето си.“  Семинарът беше организиран от Патентно ведомство н...

16.09.2019

И класните ни стаи приветливи

отново срещат ни с "Добре дошли".

И забръмчават в утрото щастливи

като роени кошери с пчели.

Изпълнени със екот многогласен

от септемврийско слънце озарен, 

начало на живота ни прекрасен:

"Как прекрасен си учебен ден!"

02.09.2019

    

     На 12.09.2019 година от 12,30 часа в ПГТМ „Христо Ботев” ще се проведе заседание на Обществения съвет към ПГТМ „Христо Ботев” със следния дневен ред:

     1.Становище относно тримесечния отчет за периода 1.04. до 30.06.2019 година...

Please reload

ИЗБРАНИ

ПГТМ „Христо Ботев“ – домакин по НП „Иновации в действие“

17.11.2019

1/14
Please reload

ПОСЛЕДНИ
Please reload

Архив